×
teisinė informacija

Kai lankotės bet kuriai svetainei, ji gali laikyti arba ieškoti informacijos savo naršyklėje, daugiausia "slapukus". Ši informacija, kuri gali būti apie jus, jūsų nuostatas ar jūsų interneto įrenginį (kompiuterį, planšetinį arba mobilųjį telefoną), dažniausiai naudojamas tam, kad svetainė veiktų, kaip tikitės. Daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus šioje svetainėje, ir užkirsti kelią nepakankamų slapukų nustatymui, galite spustelėti žemiau esančias skirtingas kategorijos antraštes. Tačiau jei tai padarysite, tai gali turėti įtakos jūsų patirčiai svetainėje ir paslaugoms, kurias mes galime pasiūlyti.

Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Pirkėjas”) ir MazasisAs.lt elektroninės parduotuvės kurios kodas 601255, veikiančios pagal įstatus (toliau – “Pardavėjas”), tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė“)

2. Sutarties galiojimas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką "Patvirtinti užsakymą", patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą. Iškart po užsakymo išsiuntimo Pirkėjas gauna ir patvirtinimą, kad užsakymas gautas ir priimtas. Pirkimo sutartis įsigalioja, kai Pirkėjas gauna patvirtinimą apie prekių išsiuntimą arba gauna prekes.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje, laikydamasis šiose taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas atsako už užsakymo formoje pateiktų savo duomenų patikimumą ir tikrumą.

3.3. Pirkėjas atsako už visus veiksmus, vykdomus elektroninėje parduotuvėje.

3.4. Pirkėjas privalo nedelsiant pranešti apie visus savo duomenų pasikeitimus savo registracijos formoje, t.y. nedelsdamas juos atnaujinti.

3.5. Pirkėjas, turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su elektronine parduotuve, apie tai pranešdamas pardavėjai raštu per 48h.

3.6. Pirkėjas negali be pateisinančios priežasties atsisakyti priimti užsakytas prekes. Jeigu taip atsitinka, pirkėjas pats turi padengti visas siuntimo išlaidas.

3.7. Pirkėjas sutinka su pirkimo – pardavimo taisyklėmis elektroninėje parduotuvėje ir jų laikysis.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Pardavėjas privalo pagal pirkimo – pardavimo sutartį perduoti daiktus Pirkėjui, t.y. jam valdyti nuosavybės teise, ir patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus bei jų kokybę.

4.2. Jeigu sutartis nenumato ko kita, Pardavėjas privalo perduoti daiktus kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kokia buvo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu.

4.3. Pardavėjas, atsiradus ypatingoms aplinkybėms , turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.4. Pardavėjas turi teisę sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis e-parduotuve ar panaikinti Pirkėjo registraciją iš anksto jo neįspėjus, jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui.

4.5. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šias taisykles.

4.6. Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu per sutartą pristatymo laikotarpį.

4.7. Jei Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negali Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, tai Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 72 valandas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

4.8. Pardavėjas sudaro visas sąlygas pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5. Prekių kaina ir atsiskaitymo tvarka

5.1. Prekės užsakomos elektroninėje parduotuvėje www.mazasisas.lt.  

5.2. Užsakydamas prekes Pirkėjas pildo užsakymo anketą (formuoja užsakymą), apmoka už prekes pervesdamas pinigus bankiniu pavedimu arba sumokant grynais pinigais kurjeriui pristatymo metu.

5.3. Apie užsakymo patvirtinimą bei užsakytas prekes Pirkėjas informuojamas užsakymo anketoje jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefonu.

5.4. Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina.

7. Prekių kokybės garantija ir nekokybiškų ar nepatikusių prekių grąžinimas

7.1. Visoms e-parduotuvės mazasisas.lt parduodamoms prekėms suteikiama tokia prekių kokybės garantija, kurią suteikia parduodamų prekių gamintojai ar jų atstovai. Priklausomai nuo prekės specifikos, ji gali būti skirtinga. Prekės garantinis talonas yra sąskaita-faktūra, kurią gaunate kartu su preke. Dėl prekių remonto garantiniu laikotarpiu kreipkitės į mazasisas.lt administraciją ir mes aptarsime tolimesnius prekių garantinio aptarnavimo veiksmus.

7.2. Pristatytas nekokybiškas prekes Jūs be jokių papildomų sąlygų galite grąžinti parduotuvei „mazasisas.lt“. Nekokybišką prekę per 7 kalendorines darbo dienas įsipareigojame pakeisti kokybiška ir tinkama eksploatuoti preke. Nesant tokiai galimybei Jums bus grąžinti sumokėti pinigai už prekes bei pristatymo išlaidos.

7.3. Visas prekes per 7 dienas nuo gavimo dienos galite grąžinti arba pakeisti į kitą prekę. Apie grąžinimą per 7 darbo dienas informuokite mazasisas.lt e-parduotuvės administraciją paruotuvėje nurodytais kontaktais, mes susieksime su Jumis bei aptarsime kaip bus vykdomas prekių grąžinimas. Prekes pristatomos ir grąžinamos tik per siuntų tarnybą "Venipak".

7.4. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) bei negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

7.5. Grąžinamos prekės turi būti tinkamai supakuotos į papildomą dėžę, ant dėžės (ne tiesiai ant prekės ar prekės pakuotės) užklijuotas Pardavėjo adresas. Pinigai grąžinami Pirkėjui po to, kai įvertinama, ar grįžusi prekė atitinka visas grąžinimo sąlygas. Atsakymas dėl pinigų grąžinimo pateikiamas el.paštu arba telefonu įvertinus prekę. Prekei neatitikus grąžinamos prekės aprašymo pinigai negrąžinami.

7.6. Pirkėjui už papildomą mokestį prekė grąžinama. Jeigu grąžinama prekė, kurią perkant pirkėjas gavo išskirtines sąlygas įsigyti antrą prekę, iš grąžinamos prekės vertės atimama dovanos vertė.

7.7. Už kokybiškų prekių grąžinimą ar keitimą pristatymo mokestį moka Pirkėjas.

8. Prekių pristatymas

8.1. Pardavėjas išsiunčia prekes tik gavęs apmokėjimą už užsakytas prekes ir už pristatymo išlaidas, jeigu nėra susitarta kitaip.

8.2. www.mazasisas.lt prekės pristatomos pre 1-4 darbo dienas nuo apmokėjimo dienos.

8.3. Pirkėjas siuntos priėmimo metu, dalyvaujant Kurjeriui, privalo apžiūrėti siuntos pakuotes. Pastebėjęs pakuotės pažeidimus, Pirkėjas turi tai pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime bei kartu su kurjeriu užpildyti Kurjerio pateiktą Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) aktą bei kreiptis į mazasisas.lt adminstraciją nurodytais kontaktais. Neužpildžius akto, pretenzijos apie pažeistą siuntą nebus priimamos!

9. Informacijos siuntimas 

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia elektroninėje parduotuvėje www.mazasisas.lt esančiais kontaktais.

10. Privatumas

Visa Pirkėjo informacija įvesta i www.mazasisas.lt elektroninę parduotuvę yra privati, todėl jokia Pirkėjo pateikta informacija nebus viešai publikuojama ar platinama be Pirkėjo sutikimo. Pardavėjas pasilieka teisę atskleisti informacija teisėsaugos institucijoms, jei tai nepažeidžia LR įstatymų.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Sutarties nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

11.2.  Šalys susitaria, jog Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

11.3.  Visi tarp Kliento ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Pardavėjo buveinės vietą.